KONTAKT

Lektura Tomislav Salopek
lektor hrvatskog jezika
Lektoriranje tekstova, knjiga i diplomskih radova na hrvatskom jeziku.
Dankovečka 1a
Zagreb
10040
HR
Phone: 098890190